Bạn đăng đăng ký gói hosting khởi đầu + sao lưu dữ liệu tự động 1 tháng.