Chúc Mừng ! Bạn đang đăng ký gói hosting tiết kiệm trị giá 189 000 VNĐ/tháng tương đương 7,99 USD/tháng. Giao dịch của bạn được bảo mật tối đa thông qua cổng thanh toán hàng đầu thế giới PayPal. Tài khoản của bạn được gia hạn tự động cho kỳ thanh toán tiếp theo. ( Lưu ý rằng bạn luôn có thể ngừng gia hạn tự động bất kỳ lúc nào trước kỳ thanh toán tiếp theo )


HqvDoho đảm bảo hoản tiền nếu bạn không hài lòng.