Dịch vụ lưu trữ của Hqvhoho

Phạm vi giải pháp dịch vụ lưu trữ của chúng tôi có từ lưu trữ web đến máy chủ chuyên dụng siêu nhanh. Hãy tìm hiểu tất cả ngay tại đây.

Gói dịch vụ lưu trữ nào phù hợp nhất với bạn?

Giảm chi phí.

Dịch vụ lưu trữ web (hoặc chia sẻ) là loại dịch vụ lưu trữ có giá phải chăng nhất. Vì dùng chung tài nguyên — giống như những người hàng xóm trong một tòa căn hộ — nên bạn sẽ chi tiêu ít hơn nhưng lại bị hạn chế hơn về khả năng lựa chọn và quyền kiểm soát.

Mạnh mẽ hơn.

Máy chủ riêng ảo (VPS) và Dịch vụ lưu trữ kinh doanh dành riêng từng phần trong dung lượng và khả năng xử lý của máy chủ web cho mỗi khách hàng. Giống như một căn hộ, không gian (trên máy chủ) là của bạn.

Tăng tối đa sức mạnh.

Dịch vụ lưu trữ máy chủ chuyên dụng — biệt thự của các dịch vụ lưu trữ trong phép so sánh tương đồng — cung cấp tài nguyên không giới hạn với mức giá cao hơn. Bạn có thể chọn gói truy cập gốc đầy đủ hoặc gói được quản lý. Tất cả đều tùy thuộc vào bạn.

Bạn cần được trợ giúp? Hãy gọi cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi theo số 0916 065 077